KONTAKT 

DE   FR   AT   ES   HR   SE   NL   RO   HU   UK

en

Projekt-radiator02

Polityką prywatności

1. WSTĘP
1.1 Senia G Ltd. (dalej: Usługodawca) prowadzi swój sklep internetowy na stronie the-radiators.com (dalej: Strona internetowa). Poprzez ten dokument Usługodawca informuje Użytkownika o warunkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ujawnia rodzaje informacji gromadzonych przez Usługodawcę, praktyki ich używania oraz opcje prawne, jakie użytkownicy mają w zakresie gromadzenia takich informacji.
1.2. Usługodawca - jako przetwarzający dane - wyraża zobowiązanie wynikające z treści prawnej niniejszego zawiadomienia. Usługodawca zobowiązuje się, że ich przetwarzanie i zarządzanie informacjami są zgodne z obowiązującymi przepisami.
1.3. Usługodawca obsługuje wszystkie dane osobowe za zgodą użytkowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4. Korzystając, uzyskując dostęp lub pobierając Witrynę, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych (zgodnie z opisem poniżej).
1.5 Zasady i praktyki przetwarzania danych przez usługodawcę są zgodne z ustawodawstwem krajowym i europejskim, a mianowicie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. (DPA) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679.
1.6. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie do momentu, w którym osiągnie cel gromadzenia i wykorzystywania informacji. W ramach procesu spełniają wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa.
1.7. Usługodawca wdrożył polityki bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych podlegających ich kontroli.
1.8. Zasady i przepisy dotyczące ochrony danych odnoszące się do praktyk przetwarzania danych przez usługodawcę są stale aktualizowane i dostępne na stronie internetowej.
1.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych Zasad prywatności. Informacje dotyczące takiej aktualizacji zostaną opublikowane w Witrynie.

2. NAZWA PROCESORA DANYCH
Senia G Sp.
Biuro 5, Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Tel.: + 44 (0) 239 216 0700
Numer referencyjny ochrony danych: ZA186554

3. PRZETWARZANIE DANYCH ZAKUPÓW
3.1. Cel przetwarzania danych jest wypełnienie zamówienia, dostawy i fakturowania produktów zamówionych na stronie internetowej Usługodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązaniami gwarancyjnymi.
3.2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:
       - Twoje imię
       - twój adres mailowy / fakturowy
       - twój adres dostawy (jeśli różni się od adresu pocztowego / faktury)
       - Twój adres email
       - twój numer (numery) telefonu
3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych
       3.3.1. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem użytkownika i przepisami krajowymi i europejskimi.
       3.3.2. Użytkownik wyraża zgodę - po przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszej informacji o ochronie prywatności - poprzez zakup produktu na Stronie.
3.4. Czas przetwarzania danych
       3.4.1. Przetwarzanie danych osobowych, które Użytkownik złożył poprzez zakup, rozpoczyna się od samego zakupu i trwa do końca okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji na produkty do sprzedaży w Witrynie wynosi 5-10 lat, co określa producent. Okres gwarancji pojawia się na każdym produkcie.
       3.4.2. Przepisy zawarte w 3.4.1 nie wpływają w żaden sposób na obowiązki w zakresie zatrzymywania danych regulowane prawem. W sklepie internetowym obsługiwanym przez Usługodawcę faktury wystawiane na podstawie złożonych zamówień są rejestrowane i przechowywane przez okres określony prawem (6 lat).
3.5. Ujawnianie informacji o Użytkowniku i przetwarzanie danych
       3.5.1. Nie ujawniamy twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom, poza Usługodawcą i ich zarządem; i wykorzystuj swoje dane wyłącznie do celów określonych w.
       3.5.2. Płatność online
       Płatność online jest dokonywana za pośrednictwem interfejsu online wybranego przez użytkownika. Usługodawca oświadcza, że ​​nie widzi danych karty kredytowej i nie ma do nich dostępu; dane pojawiają się tylko w wybranym przez Użytkownika interfejsie płatności online.
       3.5.2.1. Płatność online dokonywana jest za pośrednictwem interfejsu internetowego wybranego przez Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że ​​nie widzi i nie ma dostępu do danych karty kredytowej; dane pojawiają się tylko w interfejsie płatności internetowych wybranym przez użytkownika
      3.5.2.2. W przypadku płatności online Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzane przez niego dane za pośrednictwem zakupu są przekazywane operatorowi interfejsu płatności online. Celem przelewu jest potwierdzenie transakcji, ochrona Użytkownika poprzez monitorowanie oszustw i osiągnięcie celów określonych przez przetwarzanie danych Usługodawcy.
      3.5.2.3. Nasi zakontraktowani partnerzy do płatności online:
     - PayPal (Europa) S.à. rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luksemburg
     - Worldpay UK - The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, UK
     3.5.3. Osobiste procesory danych
     3.5.3.1. W celu realizacji zamówień i rachunków Usługodawca może korzystać z procesorów danych (np. Usług dostawy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki przetwarzania danych przez takie strony.
     3.5.3.2. Wykorzystane procesory danych:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Niemcy
     - DHL International UK - Southern Hub, Unit 1, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, UK
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Włochy
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, UK
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Włochy
     - Ogólne systemy logistyczne - Niemcy-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Niemcy
     - Netteszt Kft - 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21., Węgry
     - Parcelforce na całym świecie - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, UK
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Wielka Brytania
     - TNT Express (Wielka Brytania) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, Wielka Brytania
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Budapeszt, Węgry

4. PRZETWARZANIE DANYCH ODNOŚNIE INFORMACJI
4.1. Cel przetwarzania danych jest dostarczenie Użytkownikom informacji wymaganych przez nich przed zakupem. Usługodawca nie wysyła niezamawianej korespondencji (np. Reklam, ulotek reklamowych) na swój adres e-mail.
4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych: Użytkownik wyraża zgodę poprzez dobrowolne przekazanie danych osobowych podczas żądania informacji lub oferty.
4.3. Przetwarzane dane obejmują następujące dane osobowe:
- Twoje imię
- Twój adres email
4.4. Czas gromadzenia i przetwarzania danych: Usługodawca przechowuje i przetwarza dane osobowe zebrane podczas żądania informacji lub oferty przez okres jednego roku.
4.5. Ujawnianie informacji i przetwarzanie danych: Usługodawca nie ujawni Twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom innym niż Usługodawca i ich zarząd; i wykorzysta twoje dane wyłącznie do celów określonych w 4.1.

5. CIASTECZKA
Usługodawca może korzystać z plików cookie w celu poprawy i personalizacji korzystania z Witryny. Pliki cookie dostarczają informacji dotyczących komputera używanego przez odwiedzającego. Usługodawca może korzystać z plików cookie w razie potrzeby w celu zbierania informacji o komputerze Użytkownika w celu usprawnienia działania Witryny. W przypadku użycia te pliki cookie są pobierane na komputer i przechowywane na dysku twardym komputera. Takie informacje nie identyfikują Cię osobiście. To są dane statystyczne. Te dane statystyczne nie identyfikują żadnych danych osobowych. Nie wymagamy akceptowania plików cookie, w każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookie. Aby wyłączyć pliki cookie, postępuj zgodnie z instrukcjami w swojej przeglądarce internetowej.

6. GOOGLE
6.1. Usługodawca korzysta z Google Analytics, Remarketingu Google, śledzenia konwersji AdWords do mierzenia liczby odwiedzających i zachowania użytkowników (jak długo spędzają w Witrynie, czy są to nowi lub powtarzający się użytkownicy, na które strony klikają), efektywności reklamy i przenoszenia analizy statystyczne.
6.2. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na to, że programy wymienione w 6.1 mogą umieszczać tego typu pliki cookie na swoim urządzeniu i akceptować, że Usługodawca śledzi zachowanie użytkownika i korzysta z innych usług świadczonych przez programy.
6.3. Programy wymienione pod 6,1 nie zbierają danych osobowych i nie mogą identyfikować użytkowników.
6.4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Użytkownik ma prawo do wyłączenia zbierania i przechowywania plików cookie w dowolnym momencie za pomocą linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Usługodawca może udostępniać niektóre treści, produkty, promocje na stronie internetowej lub samą stronę na facebook.com.
7.2. Usługodawca dostarcza informacji wymaganych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu facebook.com, jednak nie gromadzi danych użytkownika. Ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na facebook.com, czas przetwarzania, poprawiania i usuwania danych podlega regulacjom dotyczącym prywatności w mediach społecznościowych. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy i
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Usługodawca nie ujawni danych osobowych innym stronom, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie wymagane przez prawo do ujawnienia danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego ujawnienia.

9. OCHRONA DANYCH
Usługodawca oświadcza, że ​​wdrożył politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych podlegających ich kontroli przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą. Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych użytkownika i są z nimi związani, są zobowiązani do przestrzegania poufności tych informacji.

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA
10.1. Prawo do otrzymania informacji
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych i wszelkich powiązanych danych przetwarzanych przez Usługodawcę w dowolnym momencie. Na żądanie Użytkownika Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji o danych dotyczących użytkownika, celu przetwarzania danych, podstaw prawnych, czasu trwania oraz o kogo iw jakim celu dane są udostępniane. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia żądanych informacji na piśmie w ciągu 30 dni od złożenia.
10.2. Prawo do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania
         10.2.1. Użytkownik ma prawo do poprawienia lub usunięcia błędnie zarejestrowanych danych w dowolnym czasie. Dostawca usług usuwa dane w ciągu 15 dni roboczych po złożeniu wniosku. - Wymazanie nie ma zastosowania do przetwarzania danych regulowanego prawem (np. GAAP), które są przechowywane przez Usługodawcę do daty określonej w przepisach.
        10.2.2. Użytkownik może również poprosić o ograniczenie swoich danych. Usługodawca ogranicza dane osobowe na żądanie Użytkownika lub jeśli usunięcie narusza zgodne z prawem interesy Użytkownika zgodnie z dostępnymi informacjami. Dane osobowe ograniczone w wyżej wymieniony sposób mogą być przetwarzane do czasu, gdy cel przetwarzania danych ograniczający usuwanie nadal istnieje.
        10.2.3. Usługodawca powiadamia Użytkownika i osoby, którym dane te zostały przekazane do przetwarzania o poprawieniu, usunięciu lub ograniczeniu. Powiadomienie może zostać zniesione, jeżeli nie narusza uzasadnionego interesu Użytkownika w odniesieniu do celu przetwarzania danych.
        10.2.4. W przypadku, gdy Usługodawca nie zastosuje się do prośby użytkownika o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie, musi przedstawić na piśmie argumenty faktyczne i prawne uzasadniające odmowę sprostowania, usunięcia lub ograniczenia w ciągu 15 dni od otrzymania żądania.
10.3. Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik jest zobowiązany do rozpatrzenia sprzeciwu, podjęcia decyzji dotyczącej jego ważności i niezwłocznego powiadomienia wnioskodawcy, ale nie dłużej niż 15 dni po jego złożeniu.
10.4. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy zwrotu kopii danych osobowych, które dostarczył wcześniej. Dane muszą być dostarczone w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego w ciągu 30 dni od przesłania.

10.5. Usługodawca udostępnia informacje dotyczące przetwarzania danych tylko wtedy, gdy Użytkownik przedstawi wystarczające dowody dotyczące ich tożsamości.

11. PRAWNE EGZEKWOWANIE
11.1. Użytkownik może złożyć skargę na poniższy adres, jeżeli uzna, że ​​jego dane osobowe zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub Usługodawca nie wyraził na to zgody.

Senia G Sp.
Biuro 5, Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO).
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Infolinia: 0303 123 1113 (z zagranicy: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Użytkownik jest uprawniony do dochodzenia swoich praw przed sądami w przypadku, gdy Usługodawca naruszył przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych lub nie wydał ich wniosku.

Informacja o ochronie prywatności wchodzi w życie 22 maja 2018 r.