en

Projekt-radiator02

Grzejniki poziome

grzejniki poziome - Szeroki grzejniki - Długie grzejniki

Należy pamiętać, że z powodu kilku fabryk wstrzymujących produkcję w sierpniu, czas realizacji dostawy dla ich modeli wzrośnie. Jest to wskazane na stronie każdego modelu, którego dotyczy problem.